Общи условия

Въведение

Настоящото споразумение съдържа пълните условия, които се отнасят за вас при присъединяването, купуването и всички други дейности, които ще направите на нашия уебсайт. Използвайки или пазарувайки от този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с неговите условия за ползване и ще ги спазвате. Настоящото споразумение описва и обхваща цялото споразумение между нас и вас и замества всички предходни или едновременни споразумения, представителства, гаранции и разбирания по отношение на Сайта, съдържанието и компютърните програми, предоставени от или чрез Сайта, и предмета на това споразумение. Изменения в това споразумение могат да бъдат извършвани и извършвани от нас от време на време, без да Ви изричаме специално известие. Споразумението, публикувано на Сайта, отразява последното споразумение и трябва внимателно да го прегледате, преди да използвате нашия сайт.

Редактиране, изтриване и промяна

Можем да редактираме, изтриваме или променяме някое от условията, съдържащи се в настоящото споразумение, по всяко време и по наше собствено усмотрение, като публикуваме известие или ново споразумение на нашия сайт. ВАШЕТО ПРОДЪЛЖЕНО УЧАСТИЕ В НАШАТА ПРОГРАМА, ПОСЕЩЕНИЕ И МАГАЗИН В НАШИЯ САЙТ, СЛЕДВАЩО НА НАШИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПРОМЯНА ИЛИ НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ НА НАШИЯ САЙТ, КОНСТИТУТИРАНЕ НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРОМЯНАТА.

Използване на сайта и забрани

Сайтът ви позволява да коментирате или разглеждате. Забранявате ви обаче да извършвате следните действия: (а) да използвате нашите сайтове, включително услугите и инструментите му, ако сте на възраст под 18 години или сте временно или безсрочно спрени от използването на нашите сайтове, услуги или (б) събиране на информация за личната информация на потребителите; (в) публикуване на невярно, неточно, подвеждащо, клеветническо или клеветническо съдържание; (г) предприемайте действия, които могат да повредят рейтинговата система (д) публикувайте спам коментари в секцията за коментари на всеки продукт; За да завършите процеса на регистрация в нашия сайт, трябва да посочите име и валиден имейл адрес. Трябва да сте отговорни за запазването на паролата си и да носите отговорност за всички дейности и съдържание, които се качват във вашия акаунт. Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или някакъв код с разрушителен характер.

Правата на интелектуална собственост

С настоящото потвърждавате, че всички права, заглавия и интереси, включително, но не само, права, обхванати от правата на интелектуална собственост, в и на сайта и че няма да придобивате никакви права, заглавия или интереси към или към сайта, освен като изрично посочени в настоящото споразумение. Няма да променяте, адаптирате, превеждате, подготвяте производни произведения от, декомпилирате, преработвате инженер, разглобявате или по друг начин да се опитвате да извлечете изходния код от някоя от нашите услуги, софтуер или документация или да създадете или опитате да създадете заместител или подобна услуга или продукт чрез използване или достъп до програмата или свързана с тях патентова информация.

 

Поверителност

Вие се съгласявате да не разкривате информация, която получавате от нас и или от нашите клиенти, рекламодатели, доставчици и членове на форума. Цялата информация, предоставена от крайния потребител в съответствие с програма, е собственост на Puremuscle.eu. Такава информация за клиента е поверителна и не може да бъде разкрита. Издателят се съгласява да не възпроизвежда, разпространява, продава, разпространява или комерсиално използва каквато и да е подобна патентована информация по никакъв начин.

Лиценз

Разрешава се временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Puremuscle само за лично, нетърговско преходно гледане. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз вие НЕ можете да:

• – променя или копира материалите;

• – използвайте материалите за всякакви търговски цели или за всяка публична изява (търговска или нетърговска);

• – опит за декомпилиране или обратен инженеринг на всеки софтуер, съдържащ се в уеб сайта на Puremuscle;

• – премахнете всякакви авторски права или други собствени нотации от материалите; или

• – прехвърлете материалите на друг човек или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Puremuscle по всяко време. След прекратяване на прегледа на тези материали или след прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

 

Опровержение

 

Материалите на уебсайта на Puremuscle са предоставени „както е“. Puremuscle не дава никакви гаранции, изрични или мълчаливи, и по този начин отхвърля и отрича всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата. Освен това, Puremuscle не дава гаранции и не дава никакви становища относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своята интернет страница или свързана по друг начин с такива материали или на други сайтове, свързани с този сайт.

Ограничения

 

В никакъв случай Puremuscle или неговите доставчици не носят отговорност за вреди (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите в интернет сайта на Puremuscle, дори ако Puremuscle или упълномощен представител на Puremuscle е уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения по подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

 

Ревизии 

 

Материалите, появяващи се на уебсайта на Puremuscle, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Puremuscle не гарантира, че някой от материалите на уебсайта му е точен, пълен или актуален. Puremuscle може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта си, по всяко време без предизвестие. Puremuscle обаче не се ангажира да актуализира материалите.

 

Линкове

 

Puremuscle не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уеб сайт и не носи отговорност за съдържанието на всеки такъв свързан сайт. Включването на която и да е връзка не предполага одобрение от Puremuscle на сайта. Използването на всеки такъв свързан уеб сайт е на собствен риск на потребителя.

Приложимо право

 

Всяка претенция, свързана с уебсайта на Puremuscle, се урежда съгласно законите на Република България.