Политика за поверителност

Политика за поверителност:

Puremuscle („Puremuscle“) оперира Puremuscle.eu и може да управлява други уебсайтове. Политиката на Puremuscle е да зачитаме поверителността ви по отношение на всяка информация, която можем да събираме по време на работа с нашите уебсайтове.

Посетители на уебсайтове

Подобно на повечето оператори на уебсайтове, Puremuscle събира неособено идентифицираща информация от вида, който уеб браузърите и сървърите обикновено предоставят, като типа на браузъра, езиковите предпочитания, референтния сайт и датата и часа на всяка заявка за посетители. Целта на Puremuscle в събирането на неособено идентифицираща информация е да разбере по-добре как посетителите на Puremuscle използват уебсайта му. От време на време Puremuscle може да пусне информация, която не е идентифицираща личността в съвкупността, например, като публикува доклад за тенденциите в използването на своя уебсайт.

Puremuscle също така събира потенциално идентифицираща лична информация като адреси в Интернет протокол (IP) за влезли в потребител и за потребители, оставящи коментари в блогове / сайтове на Puremuscle.eu. Puremuscle разкрива влезли в IP потребителски и коментиращ IP адрес при същите обстоятелства, които използва и разкрива лично идентифицираща информация, както е описано по-долу, с изключение на това, че IP адресите на коментиращите и имейл адресите са видими и разкрити на администраторите на блога / сайта, където коментарът остана.

Събиране на лична информация

Определени посетители на уебсайтовете на Puremuscle избират да си взаимодействат с Puremuscle по начини, които изискват Puremuscle да събира лично-идентифицираща информация. Количеството и видът информация, която Puremuscle събира, зависи от характера на взаимодействието. Например, молим посетителите, които се регистрират в Puremuscle.eu, да предоставят потребителско име и имейл адрес. Тези, които участват в транзакции с Puremuscle, трябва да предоставят допълнителна информация, включително, ако е необходимо, личната и финансовата информация, необходима за обработката на тези транзакции. Във всеки случай Puremuscle събира такава информация само дотолкова, доколкото е необходима или подходяща, за да изпълни целта на взаимодействието на посетителя с Puremuscle. Puremuscle не разкрива лично идентифицираща информация, различна от описаната по-долу. И посетителите винаги могат да откажат да предоставят информация, идентифицираща лично, с предупреждението, че това може да им попречи да се включат в определени дейности, свързани с уебсайта.

Обобщена статистика 

Puremuscle може да събира статистически данни за поведението на посетителите на своите уебсайтове. Puremuscle може да показва тази информация публично или да я предоставя на други. Puremuscle обаче не разкрива идентифицираща лично информация, различна от описаната по-долу.

Защита на определена лична информация

 

Puremuscle разкрива потенциално идентифицираща и идентифицираща лично информация информация само на тези на своите служители, изпълнители и свързани организации, които (i) трябва да знаят тази информация, за да я обработват от името на Puremuscle или да предоставят услуги, достъпни на уебсайтовете на Puremuscle, и ( ii) които са се съгласили да не ги разкриват на други. Някои от тези служители, изпълнители и свързани организации може да се намират извън вашата страна; използвайки уебсайтовете на Puremuscle, вие се съгласявате с прехвърлянето на такава информация към тях. Puremuscle няма да дава под наем или продава на потенциално идентифицираща и идентифицираща лично информация информация на никого. С изключение на своите служители, изпълнители и свързани организации, както е описано по-горе, Puremuscle разкрива потенциално идентифицираща и идентифицираща лично информация само в отговор на призовка, съдебно решение или друго искане на правителството или когато Puremuscle добросъвестно вярва, че разкриването е разумно необходими за защита на собствеността или правата на Puremuscle, трети страни или широката общественост. Ако сте регистриран потребител на уебсайт на Puremuscle и сте предоставили имейл адреса си, Puremuscle може от време на време да ви изпраща имейл, за да ви информира за новите функции, да поиска вашите отзиви или просто да ви информира какво се случва с Puremuscle и нашите продукти. Ако ни изпратите заявка (например по имейл или чрез някой от нашите механизми за обратна връзка), ние си запазваме правото да я публикуваме, за да ни помогне да изясним или отговорим на вашата заявка или да ни помогне да подкрепим други потребители. Puremuscle предприема всички разумно необходими мерки за защита срещу неправомерен достъп, употреба, промяна или унищожаване на потенциално идентифицираща и идентифицираща лично информация информация.

Бисквитки

 

„Бисквитката“ е информация, която уебсайт съхранява на компютъра на посетителя и който браузърът на посетителя предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне. Puremuscle използва бисквитки, за да помогне на Puremuscle да идентифицира и проследява посетителите, тяхното използване на уебсайта Puremuscle и предпочитанията за достъп до уебсайта им. Посетителите на Puremuscle, които не желаят да поставят бисквитки на своите компютри, трябва да настроят браузърите си да отказват бисквитките, преди да използват уебсайтове на Puremuscle, с недостатъка, че някои функции на уебсайтовете на Puremuscle може да не функционират правилно без помощта на бисквитките.

 

Бизнес преводи

 

Ако Puremuscle, или по същество всички негови активи, са придобити или в малко вероятния случай, че Puremuscle прекрати дейността си или влезе в несъстоятелност, информацията за потребителите ще бъде един от активите, които се прехвърлят или придобиват от трета страна. Вие потвърждавате, че такива прехвърляния могат да възникнат и всеки приобретател на Puremuscle може да продължи да използва вашата лична информация, както е посочено в настоящата политика.

 

Обяви

 

 

Рекламите, появяващи се на някой от нашите уебсайтове, могат да бъдат доставяни на потребителите от рекламни партньори, които могат да задават бисквитки. Тези бисквитки позволяват на рекламния сървър да разпознае вашия компютър всеки път, когато ви изпрати онлайн реклама, за да събере информация за вас или други, които използват вашия компютър. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, да доставят насочени реклами, за които смятат, че ще ви представляват най-голям интерес. Тази Политика за поверителност обхваща използването на бисквитки от Puremuscle и не обхваща използването на бисквитки от никакви рекламодатели.

Промени в политиката за поверителност

 

Въпреки че повечето промени вероятно ще бъдат незначителни, Puremuscle може да променя своята Политика за поверителност от време на време и в Puremuscle по свое усмотрение. Puremuscle насърчава посетителите често да проверяват тази страница за всякакви промени в своята Политика за поверителност. Ако имате www.Puremuscle.eu акаунт, може да получите и сигнал, който да ви информира за тези промени. Продължаващото ви използване на този сайт след всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще представлява вашето приемане на такава промяна.